Miec da sëui o adum cun d’autri?
Sëuraviver tla montes ulova zacan dì ti vester a na vita che ne te scincova net nia: duc messova dant o do ciafië cun frëit, stënta y fadia. Pudëi se lascé sun l aiut dla comunità fova perchël nia mé mpurtant, ma debujën. La regoles de Ampëz ie n bon ejëmpl de coche la jënt se à metù adum, ti seguran a duc l dërt de adurvé pastures, bosc y ega, stavardan la natura per chëi che vën do. Chësta y autra esperienzes de coche la jënt se mët adum per l bën de duc, iel da udëi da mendret n merdi ai 3 de utober 2017, dala 20.50 sun Rai Ladinia.