Mendret 01.2014

Viver te la rejonèda
Aldidanchè se na mendranza vel soraviver la cogn fèr i conts con i movimenc de jent che va e che vegn. Emparèr la rejonèda l’é per solit l prum vèrech per se ntegrèr ma canche se trata de n lengaz de mendranza dut se met danef n discuscion. Tel “Cymru” (Wales-Gales), anter la proponetes per slargèr fora la rejonèda de chel raion, n’é una zis belota: jent che rejona ingleis e autra che rejona l “cymbraeg” (welsh, galeis o walisisch a seconda de la rejonèda) va n jita dessema. ‘Walking and talking’, jir e ciacolèr, apontin. 
Te Fascia vegn sport da egn corsc de ladin per jent de autra rejonèda. Defati l’é n grumon de persones vigne an che se scrif ite. Mingol per besen ma n muie ence demò per l gust de cognoscer zeche de più de la valèdes ladines. L reportage conta de stories e esperienzes de jent che se à fat ite te Fascia, tant da se sentir a cèsa. 
Per la rubrica ‘Te voi ben, Ladinia’: Dusica Spiric, Opatija/Abbazia (Croazia)

Themen Sprachen Geschichten